Hur tillverkas butiksskyltar som används i och utanför butiker?

En skylt som visar vägen till butiken är något som vi ofta håller utkik efter. Idag är vi så vana vid att kunna lita på väl synliga butiksskyltar att vi knappast kan tänka oss en värld utan dessa. Men hur tillverkas skyltar för butiker och vilka frågor uppstår då man ska designa en ny skylt för butik och företag? Jiemach tar en titt på hur det går till när man tillverkar en butiksskylt!

Butiksskyltar designas med datorprogram

Idag kan man givetvis skissa på en skylt för hand. Men när det väl ska tillverkas en butiksskylt så kommer det att bli nödvändigt att rita skylten med ett datorprogram. Det finns flera skäl till detta. Dels så är det ju så att man vill få till rätt proportioner för alla delas av skylten. Sedan så är det ganska vanligt att industrimaskiner läser av ritningar för att kunna producera delar på ett effektivt sätt.

Man matar in ritningen i maskinen som sedan kommer att tillverka skyltens delar med precision. När allt är klart blir det kanske lite efterarbete med ytbehandling och så ska det hela monteras. Därefter är det möjligt att montera butiksskylten i eller utanför butiken där den ska bo.

Tillverkning av delar för skyltar kan ske i Sverige

I Sverige har vi flera industriregioner. I Gnosjö finns det gott om verkstäder som kan tillverka metalldelar som behövs för butiksskyltar. Därmed är det inte säkert att det kommer att krävas tillverkning av metalldelar i Kina. Det är sant att beroendet av Kina har ökat på tillverkningsfronten men kunskapen och verkstäderna finns fortsatt i Sverige och det finns fördelar med att välja dessa för skylt-produktion.

Möjligheten till olika material

Det går att tillverka skyltar av olika material. Metallmaterial är populära eftersom de är så väderbeständiga. Plats är också mycket vanligt förekommande. Vissa delar av skylten kan vara av metall medan andra är av plats. Vi älskar ju som bekant plasten för att den är så pass slitstark men också estetiskt tilltalande.

butiksskylt

Butiksskylten som har belysning är mycket populär

Det är också vanligt med tillverkning av butiksskyltar som har belysning. Det här är ett spännande område. Det krävs lite mer för exteriör belysning och handlar inte bara att man måste få fram säkra lösningar när det ska sitta lampor i en skylt.

För att butiksskyltar med belysning ska fungera som tänkt så måste de tillverkas med tanke på de ljuskällor som redan finns på plats och hur skyltens ljus kommer att synas nära och på långt håll.

Saker som kan påverka hur ljuset sprids är:

  • Armaturer
  • Reflektorer
  • Filter
  • Material
  • Färger
  • Lampor

I industriområden kan det vara särskilt viktigt att ha skyltar med ljus som ska hänga på fasader och ses på långt håll. De fungerar ju både som vägvisare och som reklam. En gemensam nämnare för alla butiksskyltar och företagsskyltar är att de ska fungera som en slags cementering av ett varumärke.

Summering

Vi minns butiksskyltens design långt efter att vi har sett den. Då gäller det verkligen att tillverkningen står stadigt på lyckad design och att man använder material som gör sig väl där de används. Det finns god erfarenhet av skyltdesign i Sverige och vi har också verkstäderna som klarar av tillverkningen på ett galant sätt.