Vi älskar plasten, så är det!

När det talas om att vi måste dra ner på konsumtionen av plast är det många som missar en viktig poäng. Vi älskar plasten! Det här är ett material som lämpar sig så väl till våra liv. En plastmugg att dricka i och sedan slänga är ju fenomenal.

Ett glasspaket som du sedan använder för lunchen till jobbet, så bra!

När det regnar utomhus finns det system under marken som fångar upp dagvattnet och sprider det vidare till säkra platser. Det här är dagvattenkasseter och gissa vad. De är gjorda av plast! Hela världen drar stor nytta av alla plastprodukter som tillverkas.

Vi älskar plasten och vi vill ha den omkring oss. Vi köper saker i plast och vi förvara saker i mer plast. Det här är en vana som kan bli mycket svår att bryta.

På grund av detta kan det verkligen vara av intresse att se mer på hur det går att återvinna plast på ett bättre sätt. Idag är det svårt då inte alla plaster lämpar sig väl för återvinning. Om de blandas blir det dessutom svårt att återvinna plasten som man kan smälta ner och forma om.

En annan sak kan vara att vi gör det lite lättare för oss konsumenter att sortera på rätt sätt. Då kanske det ändå går att återvinna som tänkt.