Varför används svengelska på svenska industriföretag?

På svenska industriföretag så använder man sig ofta av en blandning av svenska och engelska. Detta beror på flera saker som att maskinerna som används kommer från andra länder och har instruktioner såväl som styrpanel på engelska.

Men hur kommer det sig att denna blandning av svenska och engelska, som vi kan kalla för svengelska, är så vanligt förekommande på svenska industriföretag? Det ska vi försöka reda ut…

Svenska industriföretag och internationell kommunikation

Vi har en språklag i Sverige som gör gällande att myndigheter ska använda svenska som sitt huvudspråk. Men för företag är det fritt fram att välja koncernspråk. Många svenska industriföretag är globalt aktiva vilket kräver användning av engelska för kommunikation med internationella partners, kunder och kollegor.

Svengelska kan uppstå när engelska termer och fraser blandas med svenska i vardagliga sammanhang. Anställda pratar med varandra om vad som ska göras och lägger in orden som används gentemot kund eller samarbetspartners. Då kan det bli uttryck som “när vi har weldat färdigt” eller “skicka mocken i eftermiddag”. Dessutom så kanske man använder märkesnamn på verktyg istället för att säga det svenska ordet för verktyget.

Tekniska ord och affärstermer

Specifika tekniska och affärsmässiga termer finns ofta bara på engelska eller så är de mer allmänt accepterade i sin engelska form. Dessa termer kan integreras i den svenska jargongen inom industrin. Det är inte alls ovanligt att man vid sidan om arbetsplatsen måste hitta de svenska uttrycken för att kunna förklara för en utomstående vad det handlar om!

Inom industrin så är det ju också så att man använder språk som har med själva tillverkningstekniken att göra. Vi har lång tradition av möbeltillverkning i Sverige men en stor del av produktionen har flyttat utomlands och det har påverkat hur svenska industriföretag benämner arbetsprocesser.

Företagskultur och -språk

Företag med stark internationell närvaro kan ha engelska som sitt officiella arbetsspråk. Detta leder till att medarbetare ofta växlar mellan svenska och engelska vilket skapar en naturlig blandning av språken.

Det kan ju också vara så att man har många från utlandet på plats och även om dessa personer lär sig svenska så tar man ofta till med engelska uttryck för att göra kommunikationen enklare. Tids nog så börjar alla anställda tala på detta vis även om samtalen förs mellan personer som alla är födda och uppväxta i Sverige.

Ta ner boxen
Ta ner boxen please!

Utbildning och forskning

Många ingenjörer och tekniker i Sverige har genomgått utbildning eller forskning på engelska vilket gör att de är vana vid att använda engelska termer i sitt arbete. Även de svenska ingenjörsutbildningarna kan innebära en hel del engelska termer och uttryck och detta kommer sedan med till arbetsplatsen.

Marknadsföring och branding

Företag kan använda engelska för att låta mer moderna eller globala vilket kan reflekteras i svengelskans användning i marknadsföringsmaterial och produktnamn. Vi kan säga att det handlar om att branda sig vilket då alltså betyder att marknadsföra på ren svengelska.

Digitalisering och teknologi

Många programvaror och tekniska verktyg används på engelska vilket innebär att engelska termer och koncept naturligt integreras i det dagliga arbetet. När en produkt eller arbetsprocess planeras så är det ofta med uttryck på engelska som sedan kan försvenskas i uttal då man talar muntligt om vad som ska göras i enlighet med programmering och plan.

kroppsspråk
Tummen upp fungerar på de flesta språk

Sammanfattningsvis kan vi säga att svengelska används på svenska industriföretag främst på grund av deras internationella verksamhet, användningen av specifika tekniska termer, företagskultur, utbildningsbakgrund hos medarbetare, marknadsföringsstrategier, arbetskraftens diversitet och påverkan från digital teknologi. Detta blandade språk fungerar som ett praktiskt verktyg för effektiv kommunikation i en globaliserad industri.