Ska du tillverka metalldelar i Sverige eller i Kina?

Idag är det mycket som tillverkas i Kina men vi har fortfarande en väl fungerande metallindustri i Sverige. Ett viktigt centrum är Gnosjö där man fortsätter att jobba på anrika verkstäder. Idag använder svensk industri den allra senaste tekniken och resultaten är goda.

Kina är billigare men saker som världspandemi har visat oss att det inte är smärtfritt. Dessutom finns det en stor fördel med att låta produktionen pågå lokalt. Det är lättare att hålla kontakten med produktionsledare som dessutom pratar svenska.

Dessutom är kortare transportsträckor något som kan dra ner på den totala kostnaden. Det här är också något som är bra för miljön.

Svaret på frågan beror på vad du ska tillverka och hur din budget ser ut. Men kan du välja en svensk verkstad är det bra. Det är ett stöd för den svenska industrin och god kvalitet kan du räkna med!